• Tot el necessari per gestionar als teus proveïdors

 • Comandes a proveïdors 

  · Creació de Reposicions 

  · Automatització d'enviaments Via MAIL, SINLI, DILICOM 


  Compres 

  · Albarans 

  · Incidències en albarans 

  · Comandes de devolució i abonaments 

  · Liquidació de dipòsits 

  · Factures 

  · Traspàs comptable a Contaplus i A3CON 

  · Venciments 


  Dipòsits de proveïdors 

  · Gestió de dipòsits de proveïdors 


  Classificació per tipus de compra