• Tot el necessari per gestionar als teus clients

 • Comandes de clients 

  · Avisos automàtics de recepció. 

  · Enviament d'avisos per SMS i / o Mail a clients. 


  Vendes 

  · TPV Tiquets de caixa / Factures simplificades. 

  · Albarans de lliurament 

  · Liquidacions de dipòsits 

  · Factures. 

  · Traspàs comptable a Contaplus i A3CON. 

  · Facturació per períodes. 

  · Confecció de remeses bancàries SEPA 

  · Tancaments de Torn i caixa.

 • Dipòsits a clients 

  · Gestió d'articles en dipòsit 


  Sistema de fidelització 

  · Acumulació de Saldos en compte de client. 

  · Descomptes per famílies d'articles. 

  · Múltiples Tarifes de venda, sense limitació. 


  Control de quotes fixes 

  Gestió de Lots d'articles 

  Canals de venda 

  Sèries de numeracions 

  Pressupostos